Friday, June 16, 2006

Aw shucks.... Ducks 'n Stuff

Tha Joe air a bhith trang a rithist, seo blog eile a chur e air dòigh. Mholainn-sa gu dearbh e.
Joe has been busy again, here's another blog he set up. I would certainly reccomend it.

No comments: