Friday, June 23, 2006

Bha caismeachd tron bhaile an diugh


Bha caismeachd tron bhaile an diugh, chaidh an reisimaid ionadail sìos a’ phrìomh sràid agus bha am probhaist agus feadhainn eile gam feitheamh taobh a-muigh an taigh cùirt.

The local regiment marched down the High Street today and the Provost and a few others were waithing for them outside the courthouse.

Seo na bhideos dhut.

No comments: