Thursday, December 27, 2018

“Brògan-fiodha dealanach”, fiolm mu dheidhinn an “Ginealachd Diwan”

Beagan Gàidhlig an-diugh - a bit of Gaelic today.

“Brògan-fiodha dealanach”, fiolm mu dheidhinn an “ Ginealachd Diwan” le Soazig Daniellou, ag innse sgeulachd de bhuidheann òigridh o Phenn-ar-Bed a tuath sa Bhreatainn Bhig. Nuair a bha roc agus pop a' spaghadh air feadh an t-saoghal, le Beurla na chois, aig deireadh na seasgadan agus toisich na seachdadan chuir iad romhpa sùil a thoirt air a' chultair aca-fhein. Chuir iad buidheann thèatair radaigeachd air dòigh, agus thug sinn cothrom dhaibh a bith beò ann an àrainneachd Bhreatnais.

A bharrachd air sin bha gaoth a 'Chèitein 68 a' seideadh tro iomadh dachaigh, ag adhbhrachadh sgaradh eadar na ginealaichean

Ma tha beagan Frangais no Breatnais agad saoilidh mi gum bi am fiolm seo uabhasach fhèin inntinneachd. Faodaidh tu a' coimhead air an seo.

No comments: