Wednesday, December 21, 2016

Grian-stad a' gheamhraidh sona dhan a h-uile duine! Happy Winter Solstice everyone.

Grian-stad a' gheamhraidh sona dhan a h-uile duine. Fuar agus fluich fhios’m ach tha sinn air tionndaidh turas eile An-diugh, faodaidh sibh mionaid a gabhail son aislingean samhraidh.

Happy winter solstice everyone. Yes it’s cold and wet but we’ve turned once again. Today you can take a minute to indulge in dreams of summer


No comments: