Tuesday, September 01, 2015

Seilcheag /ʃeleçag/ boir. gin. -eige, iol. -an 1 snail 2 slug

Dh'fhag mi aon de na courgettes againn aig an doras - abair thusa gur e mearachd nach bu bheag a bha siud. Co dhiù bha coltas toilichte riaraicte aca.


No comments: