Tuesday, August 24, 2010

Leabhar-d Gàidhlig soar an-asghaidh - Free Gaelic e-book - Reul Chearbach air cuairt

Reul Chearbach air cuairt - A shooting star returns.
Sguelachd inntinneach ri fhaighinn air an storas eadar-lìn Archive.org. Chuir e baile coltas Inbhir Narann nam chuimhne nuair a leugh mi e :-) 'S ann ann an cruth PDF no dad sam bith eile a tha freagarrach dhuibh a tha e (Kindle, Daisy msaa).
Free Gaelic e-book, a very interesting read if you have a bit of Gaelic.

No comments: