Friday, April 22, 2011

Gaelic conversation the Vic 22/04/11

2 comments:

Eilidh said...

Gle mhath! Tha mi ag ionnsachadh Gaidhlig, agus tha e cuideachail airson a chluinntinn na canan. Gabh mo leisgeal airson sgriobhadh dona.

Graisg said...

Tapadh leat Eilidh. 'S e do bheatha :-) Cùm ort le do chuid Gàidhlig