Friday, November 19, 2010

Ciaradh an Fheasgar 19an t-Samhain 2010

'S e àite sonraichte a th'ann an Inbhir Narann. (Broig air gus dealbh nas motha fhaicinn)

1 comment:

Jingle said...

Ain't got a clue what you are saying.
But I will tell you,its a really NICE
Picture.