Thursday, August 27, 2009

Deveron aig Sandown agus Caladair aig Delnies - Lachlan air Rèido nan Gàidheal a-màireach

Eisd ri Rèidio nan Gàidheal a-màireach! Prògram Coinneach eadar 09.00 agus 10.00 sa mhadainn. Bidh Lachlan coir a-mach air na planaichean aig Deveron agus Caladair agus ciamar a bhios a h-uile cail a tha sin a' bualadh oirnn sa bhaile seo. Sin thu fhèin Lachlan a bhalaich!
Lachlan on RnG tomorrow speaking about Deveron and Cawdor's plans.

No comments: