Wednesday, January 08, 2014

Clach-mhìle Inbhir Narann "Wee County" air duilleag-lin BBC Alba

"Bidh mòran a' cuimhneachadh air 1914 anns na mìosan ri tighinn is ceud bliadhna ann bho thòisich An Cogadh Mòr.
Ann an Inbhir Narann, bithear cuideachd a' comharrachadh rudeigin car diofraichte - ceud bliadhna bho fhuair cluba ball-coise a' bhaile, Nairn County, ballrachd ann an Lìog na Gàidhealtachd.
Ged a bha sgioba Nairn County air a bhith a' cluich 'son fichead bliadhna ron a sin, 's e ceum mòr a bha seo dhan bhaile." Tuilleadh air làrach BBC Alba.

8 comments:

Anonymous said...

what about a translation ?

Graisg said...

An exclusive translation will be available later this evening on the Nairn fans We Belive facebook page.

agus said...

Translation is no we don't want it!

lost in... said...

@Graisg

What's an 'exclusive' translation as opposed to say an ordinary one?

Graisg said...

You'll have to be "We believer" to see it :-)

Facebook Nairn County FC - We Believe!

some of us are allowed to believe said...

Ah yes, the 'exclusive' rather than inclusive NC Facebook page open to few, but we'll not go down that route

Graisg said...

Yes Facebook is a bit of a walled garden sometimes but then there is nothing illegal about that.
There around 570 members of that Fans group so membership is not all that exclusive.
It might also go up on here perhaps :-)
http://www.nairncountyfcsupportersgroundimprovementsfund.com/news%201.htm

Graisg said...

Translation now available here too:
https://docs.google.com/file/d/0B_zuTbedkcbralVLdDZxenpDMk0/edit