Friday, October 22, 2010

Dragh gu bheil coltas Inbhir Narrann a' milleadh na turasachd

Worry that the appearance of Nairn is spoiling tourism – one for the Gaelic contingent here. Tha Lachlan Macleòd air a bhith bruidhinn le BBC Alba mu dheidhinn cùisean ann an teas meadhan a’ bhaile.
Lachie MacLeod has been speaking to BBC Alba about Nairn town centre issues.

No comments: