Friday, October 21, 2011

Nairn Gaelic Choir win at the Mod! - Rinn Coisir Ghàidhlig Inbhir Narann a' chùis aig a' Mhòid

naidheachd a' briseadh:

"Nina MacKellar and her Gaelic Choir have just won the Margaret Duncan Trophy - pushing Dundee into second place.
The choir also had the top marks for music and will bringing that particular trophy and a silver baton - back to Nairn as well.
Slainte Mhor (as they say over here!)
Colin Macaulay"

'S math a rinn iad, tha mi an dòchas saoilidh mi gum bi fìor dheagh phartaidh aca a-nochd ann an Streòrnabhaigh

2 comments:

Anonymous said...

Well Done one and all!!!!

Anonymous said...

Congratulations to you all! Well done Nina and co!